Искане с изх. № 1708/14.07.2003 за преценка на необходимост от ОВОС за МВЕЦ "Струма - 1, 2, 3 и 4", от Димитър Соколов, управител на "ДЕК Енерджи" ООД- София. Приложена е "Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС", изготвена от "ДЕК Енерджи" ООД.