Писмо от КЗП, изх. № 70-8/17.06.1968 г. до Министерство на горите и горската промишленост/Отдел Защита на природата. По повод искането на Висшия селсностопански институт да организира учебно-опитно стопанство в народния парк "Ропотамо" КЗП смята, че е нецелесъобразно и обосновава становището си в духа на Указа за защита на природата, тъй като не е влязъл в сила новия Правилник на Закона за защита на природата.