Искане на преценка за необходимост от ОВОС за МВЕЦ на р. Брезнишка на територията на гр. Кресна от Водемил-ЕООД до РИОСВ Благоевград с вх. № 1924 от 11.08.2003 г. с приложена информация за инвестиционното предложение, включително: - информация за инвеститора - характеристика на инвестиционното предложение - местоположение - характеристики на потенциалното въздействие/ възможни въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение