Чернова на писмо на МЗДИ изх.N 11651/16.05.1942г. до районните горски инспектори.