Формуляр с изх. № 31/11.11.1936 на съобщение от СЗРП до МЗДИ за избрано вещо лице  за Висшия горско-стопански съвет с непопълнено име и без подписи=