Писмо с изх. № 166/21.01.1928 г. Дружеството [на българските лесовъди] кани други сдружения за съвместна дейност по защита на природата . За целта е избран комитет в състав: проф. Т. Димитров, Т. Захариев - горски инспектор и преподавател в лесовъдния отдел на университета и М. Д. Русков - инженер-лесовъд и асистент в университета. Приканват всяко  дружество да определи трима представители, които да участвуват в общото събрание.

За популяризиране на идеята за защита на природата е издадена и брошурата на проф. Шлезингер, ръководител на австрийското бюро за защита на природата.