Дописки от Бургас, Велико Търново и Враца за отдиха на трудещите се през почивните дни, в. "Работническо дело" 04.05.1970г.