Дописка във в. "Зора" бр.5533/24.11.1937г. за изказване на цар Фердинанд по обявяването на Витоша за народен парк.