Допълнение с входящ № от МОСВ № 91-00-1267/ 27.02.1998г от За Земята, ПДИ , Зелени Балкани-София към Становище на 6 НПО по докада за ОВОС на мотописта в Кайлъка от 11.02.1998