Допълнение  от февруари 1998 към предварителен доклад по ОВОС на частично изменение на застроителен план на парк "Кайлъка" с це оформяне зона за спорт - състезателно трасе за суперкрос със спомагателни съоръжения с автор Реко Инженеринг ЕООД,. Приложения:

  1. Възлагателно писмо от община Плевен
  2. Допълнение към Предварителния доклад за ОВОС - компонент "Ландшафт"
  3. Лиценз № 004 на Николай Стефанов Пипком - почви и ландшафт
  4. Карта на ланшафтното райониране на България