Допълнение  от април 1998 към предварителен доклад по ОВОС на частично изменение на застроителен план на парк "Кайлъка" с це оформяне зона за спорт - състезателно трасе за суперкрос със спомагателни съоръжения с автор Реко Инженеринг ЕООД,. Приложение към допълнението на докрада са писма от МОСВ до община Плевен за нуждата от допълване на доклада по ОВОС, справки за състоянието на парка и др.