Докладна записка за разговорите в Министерството на земеделието относно разширяване дейността по защита на природата от излъчената на 27.01.1947г. от Настоятелството на БНСЗП делегация в състав: проф. Н.Стоянов, д-р К. Попов, П. Кеберле.
Съдържа информация за решение Службата за защита на природата при Министерството да се обособи в Инспекторат за горска пропаганда и защита на природата.