Доклад за инспекция на Побитите камъни от В.Г.Радев и Р.Попов, командировани от Министерството на народното просвещение за да се произнесат по необходимите за опазване на Побитите камъни мерки.Комисията е изпратена след писмо от кмета на общ. Акскаково от 01.04.1935г.