Доклад на тема "Върху разпространението и храната на египетския лешояд", изнесен от Т. Мичев - уредник на Биологическата станция на Зоологическия институт на БАН при резервата "Сребърна", на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - 01.10.1965г.
Симпозиумът е организиран от Комисията по защита на природата и Зоологически институт с музей при БАН и Комитета по горите и горската промишленост при МС.