Доклад на тема "Видов състав и разпространение на дневните грабливи птици в България", изнесен от Мария Паспалева - Антонова - канд. на биол. науки, зав. Орнитилогическата централа на БАН на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - 01.10.1965г.
Симпозиумът е организиран от Комисията по защита на природата и Зоологически институт с музей при БАН и Комитета по горите и горската промишленост при МС.