Доклад на тема "Значението на врановите птици за народното стопанство", изнесен от проф. д-р Кр. Тулешков и ст.н.с. инж. П. Петров на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" - 01.10.1965г.