Доклад на ЮНЕСКО-Международен съюз за опазване на природата от февруари 2002г относно ски зона Банско, 2002г