Доклад на М. Тошков /ст.инж. при ГУГ/ и Ал. Петров /член на бюрото на КП/ за запазване и подобряване състоянието на горите по Черноморското крайбрежие, изготвен след участието им в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г.
Авторите препоръчват обобщения доклад на комисията да се изпрати до "Главпроект" и Комитета по архитектура и благоустройство, за да се вземат предвид предложенията в него при разработването на цялостния проект за благоустрояване на Черноморското крайбрежие.