Доклад на Л. Цветков /ст.н.с. Зоологически инститът/ за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие, изготвен след участието му в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г. Авторът предлага да се обявят за защитени всички скалисти релефни брегове без големи плажни ивици, Змийския и о-в Св.Петър, дюните при Приморско, блата и солени езера и обръща внимание на опазването на тюлените и водоплаващия дивеч като препоръчва да се отправи предупредително писмо до "Държавен риблов" и Погранични войски.