Доклад на комисията на КЗП за инспекция на Черноморското крайбрежие, състояла се от 26.11 до 02.12.1961г. във връзка с изграждането на нови курортни комплекси.
Докладът съдържа конкретни предложения за всички посетени обекти като обръща особено внимание на занемареното състояние на резервата "Ропотамо" и важността от запазването на горите по крайбрежието.
Авторът проф. Б. Китанов препоръчва доклада да се изпрати до "Главпроект" и Комитета по архитектура и благоустройство, за да се вземат предвид предложенията в него при разработването на цялостния проект за благоустрояване на Черноморското крайбрежие.
С писмо изх.№91/23.02.1962г. докладът е изпратен до ръководството на БАН за одобряване на направените предложения и отправянето им към ГУГ за разпореждане.