Договори за покупка от "Юлен" АД на въжени линии в ски-зона "Банско", 1999-2002г.  Документът включва:

  • Декларация от Христо Канев, управител на "Маренго трейдинг" ЕООД за предоставяне на право на "Юлен" АД да осигури подмяна  на притежаваните от дружеството въжена линия "Тодорка", ски-влек "Платото" от 08.07.2010г.
  • Договор за покупко-продажба между "Академика 2000" ЕООД и "Юлен" АД за въжена линия "Тодорка", въжена линия "Ледника", ски-влек "Платото" и детски влек от 18.10.2002 г.
  • Договор за покупко-продажба между "Юлен" АД и "Маренго трейдинг" ЕООД за въжена линия "Тодорка", въжена линия "Ледника", ски-влек "Платото", ски-влек "Чалин валог" и детски влек от 29.12.2002 г.
  • Заповед от МОН за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество "Академика 2000" ЕООД с капитал 5 506 000 лв и имущество в различни ски и туристически зони, от 25.02.1999 г.
  • Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество "Академика 2000" ЕООД с опис на собствеността му 
  • Постановление № 216 от 29.11.1999 г. за сформиране на Изпълнителна агенциа "Академика" към МОН с функции по организиране на студенския отдих, спорт и туризъм.