Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа от 06,07.03.1962 г.