Документът представя кратки данни за дейността на народен парк "Витоша" от създаването му през 1935 г. до момента - 1938 г. в отчетен формат, като докладът е с предполагаем автор управителя на парка г-н Малчев. Ръкописно е вписан гриф с червено като разгледано и вписано в протокол №5/07.06.1938 г. и решение за изказване от страна на СЗРП на благодарност за г-н Малчев.