Декларация към правителството от НПО 2005 за опазване на Кресненския пролом, с апел за незабавни действия за:

  • мерки за преустановяване строежа и експлоатацията на малки ВЕЦ на територията на бъдещата Защитена местност Кресненски пролом
  • бързи действия за финализиране на процедурите за обявяване на защитена местност.

Следват  7 стр обосновки за нуждата от опазване на Кресненското дефиле, въз основа на изискванията международни конвенции (БЕРН), на мрежата Натура 2000 и други.