Чернова на Проект за Закон за защита на природата 1965
със следните раздели:
Природни ресурси
Организация на защита на природата в България
Роля на обществеността в защитата на природата
Научно-изследователска работа и проблематика в областта на защита на природата
Преподаване на основите по защита на природата в учебни заведения
Популяризиране на идеята за защита на родната природа
Наказателни разпоредби