Чернова на предложение на КЗП за списък на защитените животински видове. Предложението е изпратено на 17.11.1961г. до ГУГ за издаване на съответната заповед.