Ръкописна чернова на доклад 023350/23.12.1938 г. към указ на Борис III от 24.12.1938 г. за постановяване на Правилник за Народен парк "Витоша" и включените в него бранища.  Не е подписан, но като докладчик е вписано името на Министъра на земеделието и държавните имоти Иван Багрянов.