Част от изложение "Девети септември и дървоснабдяването на Силистра" 1945 г. Документът е силно увреден.