Анализ на случай: Данни за неправилно разходване на европейски средства по проекти за разработването на актуализации на Планове за управление на Национален парк Пирин и Природен парк Витоша и потенциална загуба на европейско разнообразие в резултат от тези проекти, финансирани със средства на ЕС. - на английски език

Приложения: Официални документи от български институции, послужили за основа на анализа.