Ръкописен бюджет на СЗРП за 1931 г. с подписа на касиера Кирил Кузев.