Благодарствено писмо от Хр. Пешков за статията "Хисарските бани" на проф. Ст. Петков във в. "Мир" и за сказката му в. Асеновград.