Бележка на Ст.К.Безлов към писмо-заявление от 03.04. 1942г.