Акт за изключителна държавна собственост на Национален парк Пирин от 16.01.1997г., подписан от Димитър Костов, Министър на финансите на основание чл. 18 от Конституцията на Република България за планински масив с обща площ 40332.4 ха, в това число 29999,4 ха горски фонд.