Писма с благопожелания за Новата година от кореспонденти в СССР 1964 г.

Писма и картички с благопожелания за Новата година от кореспонденти в СССР.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Таджикистан 1963 г.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Таджикистан 1963 г.