Писмо на КЗП относно прекратяване нарушенията в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№168/20.05.1964г. на КЗП относно прекратяване нарушенията в резерват "Острица" с настояване КГГП да вземе ефикасни мерки за охраната,

Писмо на КЗП със задачи за пионерската експедиция от гр. Перник 1964 г.

Писмо изх.№114/14.04.1964г. на КЗП със задачи за пионерската експедиция от гр. Перник в отговор на запитване от Р. Авиетова.

Покана до Ст. Петков от ТД "Голо Бърдо"-гр.Перник да изнесе сказка пред членовете му 1938 г.

Покана, изпратена до Ст. Петков от ТД "Голо Бърдо"-гр.Перник, да изнесе сказка пред членовете му 1938 г. Сказката се е провела на 18/19.05.1938г.