Писмо до проф. К. А. Виноградов с благодарност за изпратения Сборник на Одеската биологическа станция 1964 г.

Писмо до проф. К. А. Виноградов с благодарност за изпратения Сборник на Одеската биологическа станция към Института по биология на южните морета на Украинската АН.

Писмо от проф. К. А. Виноградов с издание на Одеската биологическа станция 1964 г.

Писмовх.№133/21.04.1964г. от проф. К. А. Виноградов - Ръководител на Одеския отдел на Инститтута по биология на южните морета на Украинската АН с издание на Одеската биологическа станция,...

Писмо до проф. К. А. Виноградов относно статия за разпространението на тюлена - монах 1964 г.

Писмо изх.№69/06.03.1964г, до проф. К. А. Виноградов от Одеската биологическа станция с молба да изпрати статията за разпространението на тюлена - монах по бреговете на Румъния, отпечатана в...