Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с Института за охрана на природата - Чехия 1964 г.

Писмо изх.№290/24.10.1964г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с Института за охрана на природата - Чехия 1964 г.

Писмо с благодарност за изпратения Сборник на Татранския народен парк - Чехия 1964г.

Писмо изх.№285/23.10.1964г. с благодарност за изпратения Сборник на Татранския народен парк кн.3 1959., намерен сред материалите на бившия председател на КЗП К. Попов.

Преписка между проф. Ст.Петков и Рудолф Максимович от Прага относно обмен на публикации за защита на природата 1933 г.

Писмо от 22.02.1933г. от Рудолф Максимович от рага относно обмен на публикации за защита на природата.
Придружителна ръкописна бележка от К.К.Христов.
Ръкописна чернова на отговора на...