Писмо с благопожелания и благодарност за изпратена брошура от Комитет за защита на природата - Краков 1963г.

Писмо вх.№5/04.01.1964г. от Ян Новак - секретар на Комитет за защита на природата - Краков с благодарност за изпратената брошура и благопожелания за Нова година.

Писмо от Комисията по просвета на IUCN с анкета за преподаването на защита на природата 1963 г.

Писмо вх.№234/03.07.1963г. от Комисията по просвета на IUCN с анкета за преподаването на защита на природата, подписано от Л. К. Шапошников в качеството му на председател.
Писмо изх.№242/16....

Кореспонденция на КЗП по повод искането на Н. Джиджев за закрила на кестенови дървета в гр. Карлово 1963 г.

Писмо вх.№148/17.04.1963г. от КГГП, съпровождащо молбата на Н. Джиджев
Писмо вх.№159/26.04.1963г. и писмо вх.№190/29.05.1963г. от Н. Джиджев
Писмо изх.№169/03.05.1963г. с отговор на...

Писмо от ТД "Равни чал" относно опазване колонията прилепи в Голашката пещера 1963 г.

Писмо вх.№129/08.04.1963г. от ТД "Равни чал" относно опазване колонията прилепи в Голашката пещера

Предложение за създаване на постоянна организация за защита на природата към СИВ 1963 г.

Писмо вх.№104/20.03.1963г. с предложение за създаване на постоянна организация за защита на природата към СИВ, подписано от Л.К.Шапошников в качеството му на научен секретар на Комисията по защита...

Писмо от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962 г.

Писмо14.02.1963г. от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962г Завършва с предложение три от изследваните пещери да бъдат обявени за защитени...

Пещерняшки експедиции, проведени от БТС през 1961 г.

Писмо вх.№132/28.03.1962г., с което секретарян на БТС П. Трантеев информира КЗП за пещерняшките експедиции, проведени от БТС през 1961г.

Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" 1961 г.

Писмо от ТД "Купена" за забавяне електрифицирането на пещера "Снежанка" поради незавършило изследване и картиране от БАН 1961 г.

Писмо от Д. Нанев относно нарушение на ловци 1961 г.

Писмо вх.№62/16.05.1961г. от Д. Нанев относно нарушение на ловци с предложение пушките на ловците да се прибират с края на ловния сезон.

Писмо с поздрав по случай първи май 1961 г.

Писмо вх.№62/16.05.1961г. от Д. Нанев с поздрав по случай Първи май до предеседателя на КЗП.

Страници