Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в други страни 1947 г.

Приветствие от Първия редовен конгрес на БНСЗП до природозащитни организации в СССР, Полша, Швейцария и Международния комитет за защита на природата с пожелания за тясно бъдещо сътрудничество.

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП на 11.06.1947 г., на което да се вземат решения за конкретните действия по реализиране плана за дейност на съюза.