Делегати на БНСЗП на международния конгрес в гр.Брунен - Швейцария 1947 г.

За делегати на БНСЗП на международния конгрес в гр.Брунен - Швейцария, който започва на 28.06.1947г. за учредяване на Международна организация за защита на природата са определени П.Кееберле и Ал...