Запитване за литература от природозащитно дружество "Роден лес" 1935 г.

С писмо изх.№31/19.03.1935г. Дружество за залесяване и разхубавяване на гр. Русе и околността и за защита на горите "Роден лес" отправя запитване до проф. Ст. Петков относно набавяне на литература...