Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм 1933 г.

Писмо - покана до СЗРП за заседание на Постоянния комитет за стопански туризъм, което ще се състои на 21.12. 1933 г.
Ще се разглеждат мерки за насърчаване посещенията на чужденци. Приложен...

Покана за участие в заседание на Комитета за стопански туризъм до Ст. Петков 1932 г.

Покана за участие в заседание на Комитета за стопански туризъм до Ст. Петков, което ще се състои на 16.11.1932 г. Решението за тази покана е взето на Първото заседание на Комитета на 11.11.1932г...

Правилник на Постоянния комитет за стопански туризъм 1932 г.

Правилник на Постоянния комитет за стопански туризъм , одобрен с Постановление ма МС №4/22.09.1932г.