Представител на Българския рибарски съюз в СЗРП 1946 г.

Писмо вх.№1/02.02.1946г., в което се съдържа решението на Постоянното присъствие на Български рибарски съюз за негови представители в СЗРП са избрани: председстеля д-р Ячо Кабаивански,...