Протокол за оглед на новооткритата Мраморна пещера край гр. Берковица 1964 г.

Протокол за оглед на новооткритата Мраморна пещера край гр. Берковица от 16.09.1964г.

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино 1964 г.

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино. Предлага се да се иснесат по-ценните образци от варовикови обраувания поради невъзможност да се запази...

Писмо от Вл. Бешков с предложение прилепната пещера край с. Голак да се обяви за защитен обект 1962 г.

Писмо от Вл. Бешков с предложение прилепната пещера край с. Голак да се обяви за защитен обект за запазването на редки видове прилепи. Писмото е заведено в КЗП под вх.№44/23.01.1962г.

Писмо от Вл. Бешков за затрупан вход на пещерата "Водни печ" край гара Орещец Видинско 1962 г.

Писмо от Вл. Бешков за затрупан със строителни материали вход на пещерата "Водни печ" край гара Орещец Видинско. Писмото е заведено под вх. №22/13.01.1962г.