Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика 1962 г.

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика, предложена от БТС за консултации, изпратена до КЗП писмо вх.№85/20.02.1962г. с подписите на зав. отдел Учебноспортен А.Джидров и...

Предложение от БТС за обявяване на пещерите "Змейова дупка" и "Елата" за защитени обекти 1962 г.

Писмо вх.№80/19.02.1962г. от БТС, в което се предлага двете пещери да бъдат обявени за защитени природни обекти.