Покана за членство и апел за финансова помощ

Циклостилно писмо с вх. № 13/22.04.1939 г. и съпроводително писмо с вх. № 14/22.04.1939 г. от Всебългарски съюз "Отец Паисий" до председателя на СЗРП, с които молят за финансова подкрепа и...

Списък на защитените територии на МЗДИ от 1938 г.

Списъкът-сведение на защитените и запазени места от 1938 г е изпратен от Началника на отделението за горите, лова и рибарството към МЗДИ инж. Д.Й.Загоров с изх. № 11154/21.06.1938 до Председателя...