Преписка по сигнал на П. Маджраков относно опазване на скалните венци 1964 г.

Преписка по сигнал на П. Маджаков относно опазване на величествените скални венци 1964 г.
Писмо вх.№ 193/08.06.1964г. от П. Маджраков със сигнал за рушене на скални венци
Писмо изх.№...