Писма на КЗП със запитване за нови представители в Бюрото на комисията 1964 г.

Писма 293 и 294 от 27.10.1964г. на КЗП със запитване за нови представители в Бюрото на комисията на НЛРС и АССН,

Писмо на КЗП с предложения за системното повишаване на ловната култура 1963 г.

Писмо изх.№48/08.02.1963г. на КЗП до Председателя на ловно-рибарския съюз с конкретни предложения за системното повишаване на ловната култура на членовете му.