Писмо относно заявление на Ст.К.Безлов 1942г.

Писмо-отговор на инструкцията за Валериана от Районна горска инспекция - гр.Пещера изх.N 2155/07.07.1942г.

Беломорска Тракия. Доклад за състоянието на земеделското стопанство - 1942г.

Доклад за състоянието на земеделското стопанство В Беломорска Тракия, публикуван през 1942 г. от Дружеството на специалистите в земеделските опитни институти в България с препоръки към Министъра ...

Сметка за обнародването на Правилника за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа 1937г.

Смекта №4858/08.07.1937-вх.24939 за обнародване на Правилника за приложение на Наредба-закон за защита на родната природа 1937г. издадена от Държавна печатница към Министерство на земеделието и...

Писмо относно обнародването на Наредба-закон за защита на родната природа 1936г.

Писмо от Министерство на правосъдието изх.№1534/10.03.1936г. до Министерство на земеделието и държавните имоти вх.№6619/11.03.1936г. относно одобряване, подпечатване с Държавен печат и обнародване...