Писмо до И. П. Цепляев относно обмяна на опит по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмо изх.№82/12.03.1964г. до И. П. Цепляев - Директор на Кавказкия държавен резерват относно обмяна на опит по развъждането на колхидските фазани